The procurement is being conducted based on Appendix 4. Procurement procedures for Entities not subject to Law on Public, Call for project proposals "Competence and Development of SMEs"

 eu ESI logotip boja manji 1024x336

Tvrtka T3M d.o.o. je u svibnju 2017. započela s provedbom projekta “T3M TOOLPRO - razvoj tehnološkog centra za proizvodnju alata i naprava za proizvodne industrije“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisala je 29. svibnja, 2017.
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

op EU amblem2 ESI logotip boja manji 1024x336

Tvrtka T3M d.o.o. je zaprimila Odluku o financiranju od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 16.11.2016. godine, Klasa: 910-04/16-01/143, Urbroj: 526-516-05-01-02-01/4-16-7 za projekt „Povećanje učinkovitosti poslovnih procesa u tvrtki T3M d.o.o. korištenjem naprednih IKT rješenja“ , referentne MIS oznake KK.03.2.1.03.0205, koji je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ referentne oznake: KK.03.2.1.03.

Alatnica T3M

nacrt

Alatnica T3M osnovana je s tendencijom implementacije vrhunske tehnologije kako bi se ispunili visoki standardi kvalitete koje zahtijevaju kupci. Cilj je postati razvojni partner industrijama Europske unije u Hrvatskoj. Razvoj, konstrukcija proizvoda i alata, CNC programiranja izvode se na suvremenim CAD/CAM sustavima (CATIA/ESPRIT).

 

Ključni proizvodi:

  • alati za oblikovanje lima
  • alati za brizganje plastičnih masa
  • alati za tlačno i gravitacijsko lijevanje obojenih metala
  • usluge strojne obrade

 

Ključne usluge - tehnička podrška:

  • razvoj proizvoda za kupca
  • konstrukcija alata
  • izrada 3D modela proizvoda i alata
  • CNC programiranje
  • proizvodnja alata i kalupa
  • izrada uzorka i proizvodnja malih serija